จังหวัดเชียงใหม่
เลขกระทู้ หัวข้อกระทู้ คนอ่าน คนตอบ
595148 SpeakOUT : เพร็พ PrEP วันละเม็ด ป้องกัน HIV กรทู้นี้มีรูป
โดย :: มังกร กระดาษ วัน-เวลา :: 15/07/2019 - 14:26:49
0 0
594807 5 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ยอดนิยม
โดย :: lovethailand2019 วัน-เวลา :: 08/07/2019 - 10:15:52
28 0
594706 ติดจรวดความคิด เปิดภารกิจ ?คิดเผื่อ? ชวนคนไทยร่วมงาน AIS ACADEMY for THAIs: to the Region องค์ความรู้ สู่ภูมิภาค @เชียงใหม่ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: oratnek วัน-เวลา :: 03/07/2019 - 20:00:26
38 0
594458 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:40:01
96 0
594457 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:39:30
95 0
594456 แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:39:05
92 0
594455 แนวข้อสอบนักจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:38:39
94 0
594454 แนวข้อสอบผู้ปฏิบัติงานบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:38:16
92 0
594453 แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:37:51
94 0
594452 แนวข้อสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:36:40
92 0
594451 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:36:16
94 0
594450 แนวข้อสอบพนักงานช่างศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:35:50
92 0
594449 แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:35:25
94 0
594448 แนวข้อสอบพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:35:01
94 0
594447 แนวข้อสอบบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:34:34
94 0
594446 แนวข้อสอบนักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:34:08
93 0
594445 แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:33:43
93 0
594444 แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:33:15
92 0
594443 แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:32:48
93 0
594442 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:32:24
93 0
594441 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:31:42
93 0
594440 แนวข้อสอบนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 22:31:13
93 0
594438 แนวข้อสอบผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:38:54
97 0
594437 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:38:28
96 0
594436 แนวข้อสอบนักบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:37:58
96 0
594435 แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:37:30
95 0
594434 แนวข้อสอบนักวิชาการอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:37:06
95 0
594433 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:36:39
95 0
594432 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:36:12
96 0
594431 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:35:46
95 0
594430 แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:35:18
96 0
594429 แนวข้อสอบพนักงานธุรการ พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:34:50
95 0
594428 แนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:34:25
96 0
594427 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:34:00
95 0
594426 แนวข้อสอบตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:33:21
96 0
594425 แนวข้อสอบนักเอกสารสนเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:32:57
95 0
594424 แนวข้อสอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:32:25
93 0
594423 แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:31:59
92 0
594422 แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:31:30
93 0
594421 แนวข้อสอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:31:04
93 0
594420 แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:30:39
91 0
594419 แนวข้อสอบการพยาบาลจิตเวช พนักงานมหาวิทยาลัย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:30:04
93 0
594418 แนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร รอง สว. กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม - หญิง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:26:31
88 0
594417 แนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร รอง สว. กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม - ชาย กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:26:04
90 0
594415 แนวข้อสอบครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:06:45
89 0
594414 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาประถมศึกษา ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:06:06
90 0
594413 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาปฐมวัย ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:05:40
88 0
594412 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาดนตรีไทย ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:05:15
89 0
594411 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาดนตรี ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:04:46
86 0
594410 แนวข้อสอบกลุ่มวิชานาฏศิลป์ ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:04:19
90 0
594409 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาศิลปะ ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:03:52
86 0
594408 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาบรรณารักษ์ ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:03:27
90 0
594407 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาพละศึกษา ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:03:00
87 0
594406 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:02:30
90 0
594405 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาฟิสิกส์ ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:02:06
86 0
594404 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาคหกรรม ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:01:39
88 0
594403 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:01:13
87 0
594402 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:00:46
82 0
594401 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาภาษาไทย ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 20:00:21
86 0
594400 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาเกษตร ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:59:57
81 0
594399 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:59:30
85 0
594398 แนวข้อสอบกลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:59:02
83 0
594397 แนวข้อสอบรวมเล่ม ครูผู้ช่วยท้องถิ่น กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:58:37
79 0
594396 แนวข้อสอบพนักงานสนาม การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:55:02
80 0
594395 แนวข้อสอบพนักงานใช้เครื่องมือกล การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:54:32
79 0
594394 แนวข้อสอบช่างเทคนิคเครื่องกล การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:53:58
81 0
594393 แนวข้อสอบช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:53:31
80 0
594392 แนวข้อสอบช่างเทคนิคโยธา การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:53:01
80 0
594391 แนวข้อสอบช่างเทคนิคสายใต้ดิน การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:52:35
75 0
594390 แนวข้อสอบช่างเทคนิคไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:52:07
77 0
594389 แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:51:42
74 0
594388 แนวข้อสอบพนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:51:17
77 0
594387 แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:50:49
76 0
594386 แนวข้อสอบนักประมวลผลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:50:23
73 0
594385 แนวข้อสอบนักบริหารงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:49:56
74 0
594384 แนวข้อสอบเลขานุการ การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:49:27
70 0
594383 แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:49:01
70 0
594382 แนวข้อสอบนักการตลาด การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:48:32
68 0
594381 แนวข้อสอบนิติกร การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:48:02
71 0
594380 แนวข้อสอบวิศวกรคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:47:34
68 0
594379 แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกล การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:47:09
70 0
594378 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:46:42
67 0
594377 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:46:14
66 0
594376 แนวข้อสอบนักการเงิน การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:45:49
65 0
594375 แนวข้อสอบบุคลากร การไฟฟ้านครหลวง กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:45:21
65 0
594374 แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านโยธา) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:35:02
66 0
594373 แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:34:33
67 0
594372 แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:34:03
61 0
594371 แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล/อุตสาหการ) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:33:38
65 0
594370 แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:33:13
61 0
594369 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:25:38
62 0
594368 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:25:13
60 0
594367 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:24:48
59 0
594366 แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:24:17
60 0
594365 แนวข้อสอบนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:23:52
61 0
594364 แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:23:25
59 0
594363 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:22:57
60 0
594362 แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:22:31
54 0
594361 แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:20:45
60 0
594360 แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 กรทู้นี้มีรูป
โดย :: sheetbook วัน-เวลา :: 26/06/2019 - 19:20:04
54 0
หน้าที่    |  ถัดไป >>  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ