<< ข้อมูลส่วนตัว >>

 • ชื่อ ::
  ณาบีลา 
 • นามสกุล ::
  อาดอล๊ะ 
 • ชื่อเล่น ::
  บี 
 • เพศ ::
  หญิง 
 • วันเกิด ::
  10 ตุลาคม 2538 
 • ศาสนา ::
  อิสลาม 
 • อาชีพ ::
  นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
 • ที่อยู่ ::
  251/3  
 • เบอร์โทรฯ ::
  0803271977 
 • อีเมล์ ::
  nabila10102538@gmail.com 
 • Msn ::
   
 • Icq ::
   
 • Yahoo ::
   
 • QQ ::