<< ข้อมูลส่วนตัว >>

 • ชื่อ ::
  สมาพร 
 • นามสกุล ::
  รัศมี 
 • ชื่อเล่น ::
  เอ๋ 
 • เพศ ::
  หญิง 
 • วันเกิด ::
  3 สิงหาคม 2516 
 • ศาสนา ::
  พุทธ 
 • อาชีพ ::
  ไม่เปิดเผย
 • ที่อยู่ ::
  ไม่เปิดเผย
 • เบอร์โทรฯ ::
  ไม่เปิดเผย
 • อีเมล์ ::
  chnetae@yahoo.com 
 • Msn ::
  ไม่เปิดเผย
 • Icq ::
  ไม่เปิดเผย
 • Yahoo ::
  ไม่เปิดเผย
 • QQ ::
  ไม่เปิดเผย