<< ข้อมูลส่วนตัว >>

 • ชื่อ ::
  บอย 
 • นามสกุล ::
  P.B. 
 • ชื่อเล่น ::
  บอย 
 • เพศ ::
  ชาย 
 • วันเกิด ::
  2 กันยายน 2526 
 • ศาสนา ::
  พุทธ 
 • อาชีพ ::
  ไม่เปิดเผย
 • ที่อยู่ ::
  ไม่เปิดเผย
 • เบอร์โทรฯ ::
  ไม่เปิดเผย
 • อีเมล์ ::
  paiboonb9@hotmail.com 
 • Msn ::
  ไม่เปิดเผย
 • Icq ::
  ไม่เปิดเผย
 • Yahoo ::
  ไม่เปิดเผย
 • QQ ::
  ไม่เปิดเผย