<< ข้อมูลส่วนตัว >>

 • ชื่อ ::
  somruedee 
 • นามสกุล ::
  jajee 
 • ชื่อเล่น ::
  pop 
 • เพศ ::
  หญิง 
 • วันเกิด ::
  5 กรกฎาคม 2537 
 • ศาสนา ::
  พุทธ 
 • อาชีพ ::
  บริการ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว 
 • ที่อยู่ ::
  74/177  
 • เบอร์โทรฯ ::
  0624130905 
 • อีเมล์ ::
  lovekanarn@gmail.com 
 • Msn ::
   
 • Icq ::
   
 • Yahoo ::
   
 • QQ ::