หมวด ท่องเที่ยว » กระทู้ที่ 572783
คิงเพาเวอร์ ปิดดีลขายโครงการคอนโดมหานคร มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
jjpan

12/04/2018
20:38:14
58.11.102.226
?เพซ ดีเวลลอปเมนท์? ปิดดีลขายโครงการคอนโดมหานคร ให้ "คิง เพาเวอร์?มหานคร" มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท พร้อมเข้าซื้อหุ้นจากอพอลโลและโกลด์แมน ใน PP1 และ PP3 ส่งผลข้อผูกมัดตามเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่ออพอลโลและโกลด์แมนเป็นอันสิ้นสุดลง

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการได้มาและการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ในวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้จำหน่ายทรัพย์สิน มูลค่ารวมจำนวนไม่เกิน 14,000 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ดังนั้นรายการจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน

ซึ่งประกอบด้วย การจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด (?PP1?) และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด (?PP3?) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมผ่านบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จำกัด (?PRE?) รวมร้อยละ 51.00 และ 51.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวตามลำดับ โดยทรัพย์สินที่ PP1 และ PP3 จะ จำหน่าย ได้แก่ ที่ดิน โรงแรม อาคารจุดชมวิว อาคารรีเทลคิวบ์ ปฏิมากรรม ภาพวาด ใบอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจของ PP1 (โรงแรม) และ PP3 (อาคารจุดชมวิวและ อาคารรีเทลคิวบ์) ในโครงการมหานคร คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 12,617 ล้านบาท

การจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่าง PP1 บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด (?PP2?) PP3 และ PRE คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 183 ล้านบาท ซึ่งสามารถคิดเป็นมูลค่าตามสัดส่วนกรรมสิทธ์ ซึ่งประกอบด้วย PP1 คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 60 ล้านบาท PP2 คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 60 ล้านบาท PP3 คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 60 ล้านบาท PRE คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 3 ล้านบาท

และในการเข้าทำรายการคร้ังนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทนสาหรับการจัดหา บริหารและดาเนินการให้เกิด รายการ เป็นมูลค่า 1,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นที่อพอลโล เอเชีย สปริ้นท์ คอมปานี ลิมิเต็ด (?อพอลโล?) และโกลด์แมน แซคส์ อิน เวสเมนท์ส โฮลดิ้งส์ (เอเชีย) ลิมิเต็ด (?โกลด์แมน?) ถืออยู่ใน PP1 และ PP3 ร้อยละ 49.00 และ ร้อยละ 48.72 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวตามลำดับ ทั้งหมดรวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 320 ล้านดอลลาร์ หรือไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

จำกการข้าซื้อหุ้นจำกอพอลโลและโกลด์แมนใน PP1 และ PP3 จำนวนร้อยละ 49.00 และ ร้อยละ 48.72 ตามลำดับ ทำให้บริษัทฯ และ PRE ถือหุ้นทั้งหมดใน 2 บริษัทดังกล่าว และทำให้ข้อผูกมัดตามเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีต่ออพอลโลและโกลด์แมนเป็นอันสิ้นสุดลง

ด้านความเคลื่อนไหวราคาหุ้นวันนี้ (10 เม.ย.) หุ้น PACE มีแรงเก็งกำไรเข้ามาหนาแน่นโดยเฉพาะในภาคการซื้อขายช่วงบ่ายโดยท้ายตลาดปิดการซื้อขายที่ 0.58 บาทเพิ่มขึ้น 0.03 บาทหรือเพิ่มขึ้น 5.45% มูลค่าการซื้อขาย 153 ล้านบาท

เครดิต http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798512
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ