หมวด ห้องเรียน » กระทู้ที่ 571955
แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
dokkooon

23/03/2018
08:14:58
202.29.22.251


แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนแนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
สรุปนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาชุมชน
สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
สรุปสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560?2564)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ เหตุการณ์ปัจจุบัน
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ดูเพิ่มเติมได้ที https://goo.gl/NfRCdq

dokkooon.com
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ