หมวด สุขภาพ » กระทู้ที่ 567225
RSPO เดินหน้าส่งเสริมการผลิตและการบริโภคน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
IQPR

25/10/2017
13:54:09
49.228.78.104


Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) องค์กรสนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ได้จับมือกับกลุ่มผู้ค้าปลีกจัดแคมเปญ "Say Yes to Sustainable Palm Oil" ณ City Shop ในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม และที่ Rainbow Shop ในเมืองเซินเจิ้น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ซึ่งนับเป็นครั้งที่สองที่ RSPO ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้น้ำมันปาล์มที่ผลิตอย่างยั่งยืนในจีน ด้วยการสนับสนุนให้ซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน และนำหลักความยั่งยืนมาใช้ในทุกๆด้านของชีวิตประจำวัน อาทิ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การคมนาคม และการพักผ่อน ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกับ RSPO ในการอนุรักษ์ป่าฝนและปกป้องโลกของเรา

RSPO ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์เต็มรูปแบบ

สัปดาห์การบริโภคอย่างยั่งยืนประจำปีของจีน จัดขึ้นโดยสมาคมร้านค้าย่อยและแฟรนไชส์จีน (CCFA), กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และองค์กรเพื่อการค้าปลีกอย่างยั่งยืนของจีน (CSRR) โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนจีน-สหประชาชาติ และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) โดยในโอกาสนี้ บรรดาผู้บริโภคและบริษัทต่างๆ ได้ร่วมมือกันส่งเสริมการบังคับใช้นโยบายการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้เรื่องความยั่งยืนในหมู่ผู้บริโภค

ในช่วงสัปดาห์การบริโภคอย่างยั่งยืน บรรดาสมาชิกของ RSPO และผู้ร่วมโครงการได้จัดกิจกรรมออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟผ่าน H5 ในชื่อ "Say Yes to Sustainable Palm Oil" ที่ทั้งสนุกสานและน่าสนใจ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงความสำคัญของการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับป่าฝนเขตร้อนหากผลิตน้ำมันปาล์มอย่างไร้ความยั่งยืน เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ RSPO ยังจัดกิจกรรมออฟไลน์มากมายในปักกิ่งและเซินเจิ้น โดยได้เชิญบรรดาสมาชิก สื่อมวลชน และผู้บริโภคมาร่วมผลิตลิปมันด้วยตัวเอง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์การผลิตลิปมันอย่างใกล้ชิด ทำให้ตระหนักว่าน้ำมันปาล์มยังคงเป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ในการผลิตลิปมัน และเข้าใจความสำคัญของการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

ผู้บริโภคต่างมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ RSPO อย่างกระตือรือร้น ทำให้ทราบถึงบทบาทของ RSPO ในฐานะผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย

สัปดาห์การบริโภคอย่างยั่งยืนประจำปีนี้จัดขึ้นในหลายเมืองทั่วประเทศจีน เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเปิดรับค่านิยมการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยกิจกรรมของ RSPO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ก็สามารถดึงดูดความสนใจและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างล้นหลาม

แม้มีอุปสรรค RSPO ก็ไม่ละความพยายามที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก

น้ำมันปาล์มคือน้ำมันพืชที่ถูกนำไปใช้มากที่สุดในโลก และอุปสงค์น้ำมันปาล์มจากทั่วโลกก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีการผลิตน้ำมันปาล์มเป็นจำนวนมาก เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบปัญหาต้นปาล์มถูกโค่นมากเกินไป และจำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มก็ลดลงเพราะผู้คนยังไม่ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสิ่งนี้เป็นภัยต่อป่าฝนเขตร้อนและอาจนำไปสู่ปัญหาระดับนานาชาติอย่างภาวะโลกร้อนและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

RSPO พยายามผลักดันการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนทั่วโลก และได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อน้ำมันปาล์มในตลาดจีน RSPO มุ่งมั่นพัฒนาห่วงโซ่อุปทานน้ำมันอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เพิ่มความสามารถในการผลิต และส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

โฆษกของ RSPO ระบุว่า ทางองค์กรจะไม่ลดละความพยายามในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และผลักดันให้การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนเป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ RSPO ยังยินดีต้อนรับผู้บริโภคและบริษัทต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ RSPO ในการส่งเสริมการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน และหวังว่าจะได้เห็นผู้บริโภคหันมาซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มที่ผลิตอย่างยั่งยืนและมีเครื่องหมายการค้าของ RSPO กำกับไว้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างโลกสีเขียวร่วมกัน

เกี่ยวกับ RSPO

เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน องค์กร Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) จึงถือกำเนิดขึ้นในปี 2547 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ผ่านการกำหนดมาตรฐานที่เป็นสากลและการร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง RSPO จดทะเบียนที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีสำนักเลขาธิการตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และมีสำนักประสานงานในจาการ์ตา ลอนดอน และปักกิ่ง

RSPO เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่รวบรวม 7 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม ผู้แปรรูปและผู้ค้าน้ำมันปาล์ม ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ค้าปลีก ธนาคารและนักลงทุน องค์กรเอ็นจีโอด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์กรเอ็นจีโอด้านการพัฒนาและสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานสากลในการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

www.rspo.org
www.china.rspo.org
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ