หมวด สุขภาพ » กระทู้ที่ 581615
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยผลสำรวจไขเคล็ดลับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
IQPR

19/10/2018
14:49:33
110.168.143.247


เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (NYSE:HLF) บริษัทโภชนาการระดับโลกที่มีความมุ่งหมายในการทำให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น เปิดเผยผลสำรวจการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีในเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใหญ่วัย 40 ปีขึ้นไป จำนวน 5,500 คน ใน 11 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม การสำรวจเผยให้เห็นถึงความหมายของการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี ความสำคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี รวมถึงปัจจัยสร้างแรงจูงใจและผู้ที่มีอิทธิพลต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี
ผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกโดยส่วนใหญ่ (66%) ให้ความหมายของการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีว่าหมายถึง "ความกระฉับกระเฉงทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อมีอายุมากขึ้น" แม้การมีอายุมากขึ้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ (92%) ก็เชื่อว่าการเตรียมพร้อมโดยการลงมือปฎิบัติอย่างจริงจังจะช่วยให้มีสุขภาพดีเมื่อสูงวัยได้ และผู้ตอบแบบสำรวจ 76% ได้เริ่มเตรียมพร้อมเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีแล้ว
อย่างไรก็ดี มีผู้บริโภคกลุ่มเล็กมากที่เชื่อว่าควรเริ่มเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีตั้งแต่เนิ่นๆ โดยผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่าครึ่งเพียงเล็กน้อย (54%) เห็นว่าอายุที่เหมาะสมในการเริ่มเตรียมตัวสู่การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีคือช่วงอายุ 40-45 ปี
ข้อมูลจาก [url=https://www.mmc.com/content/dam/mmc-web/Files/APRC/APRC%20Ageing%20report%20FULL.pdf]Asia Pacific Risk Center[/url] ระบุว่า เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่เข้าสู่ภาวะที่มีประชากรสูงวัยเร็วที่สุดในโลก โดยคาดว่าประชากรที่เข้าสู่ช่วงสูงวัย (อายุ 65 ปีและมากกว่า) จะมีจำนวนมากกว่า 200 ล้านคนนับจากปัจจุบันนี้จนถึงปีพ.ศ.2573 คุณสตีเฟน คอนชี รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น กล่าวว่า "เนื่องจากประชากรสูงวัยที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นความท้าทายทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในภูมิภาคนี้ เราจึงเชื่อว่าผู้บริโภคควรได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี ผ่านการเลือกรับโภชนาการที่ดีขึ้นและกิจกรรมการออกกำลังกาย ทั้งนี้ สมาชิกที่ได้รับการฝึกอบรมของเรา ประกอบกับผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ตรงกับความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภค จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเริ่มสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีได้ตั้งแต่เนิ่นๆ"
"การเลือกโภชนาการที่ดีขึ้น" คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่สำคัญที่สุดเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี
เมื่อถามว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่สำคัญที่สุดเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีคืออะไร ผู้ตอบแบบสำรวจ 81% เลือก "การเลือกโภชนาการที่ดีขึ้น" มากกว่า "การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอขึ้น" (75%) และ "การทำกิจกรรมกระตุ้นสมองมากขึ้น (71%)" อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสำรวจที่เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สำคัญเหล่านี้อย่างจริงจังมีจำนวนน้อยกว่าผู้ตอบแบบสำรวจที่มองเห็นความสำคัญเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี ตามตารางด้านล่างนี้
สัดส่วนของผู้บริโภคที่มองว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตมีความสำคัญต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี
สัดส่วนของผู้บริโภคที่เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี
81%
เลือกโภชนาการที่ดีขึ้น
74%
75%
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น
73%
71%
ทำกิจกรรมกระตุ้นสมองมากขึ้น
59%
53%
ตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอขึ้น
61%
47%
รับประทานอาหารเสริมที่ช่วยให้สูงวัยอย่างมีสุขภาพดี
52%
โปรตีนถูกมองข้ามทั้งที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี
ในส่วนของอาหารเสริมที่ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกรับประทานอยู่นั้น ผลสำรวจพบว่าส่วนใหญ่บริโภควิตามินรวม (75%) และแคลเซียม (53%) โดยมีผู้บริโภคเพียง 3 ใน 10 รายที่บริโภคโปรตีนเป็นอาหารเสริมเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี ทั้งที่โปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างการพัฒนากล้ามเนื้อเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี (ร่วมกับการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง) ผลสำรวจนี้จึงแสดงให้เห็นว่าบทบาทของโปรตีนในการส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีได้ถูกมองข้ามไป
การรับประทานอาหารเสริมของผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี
75%
วิตามินรวม
53%
แคลเซียม
43%
สารต้านอนุมูลอิสระ
42%
น้ำมันปลา
38%
ไฟเบอร์
30%
โปรตีน
ปัจจัยสร้างแรงจูงใจและผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกโภชนาการที่ดีขึ้น
ผลสำรวจได้ค้นพบปัจจัยจูงใจที่สำคัญ 3 ประการที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกเลือกโภชนาการที่ดีขึ้นเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี ซึ่งประกอบด้วย
การมีความเข้าใจมากขึ้นถึงบทบาทของโภชนาการที่ดีในการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี (66%)
ความสะดวกในการเข้าถึงอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี (46%)
การมีเพื่อนและคนในครอบครัวที่สูงวัยอย่างมีสุขภาพดีไปพร้อมกัน (35%)
ครอบครัวมีอิทธิพลมากที่สุดในเรื่องของการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี
สัดส่วนของผู้บริโภคที่มองว่าบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี
สมาชิกในครอบครัว
69%
เพื่อน
47%
แพทย์
45%
ครอบครัวและเพื่อนเป็นช่องทางหลักที่ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกได้รับเคล็ดลับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี โดยผู้บริโภค 51% ขอคำแนะนำจากคนในครอบครัวและเพื่อน ซึ่งมากกว่าสื่อออนไลน์ (49%) และโทรทัศน์ (43%)
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เอเชียแปซิฟิกเวลเนสทัวร์
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เตรียมจัดกิจกรรมเอเชียแปซิฟิกเวลเนสทัวร์ครั้งที่ 10 ซึ่งประกอบด้วยการประชุมสัมมนาด้านการแพทย์และโภชนาการ ในระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม ตามเมืองต่างๆในฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเก๊า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภชนาการ (NAB) ของเฮอร์บาไลฟ์ จะมาแบ่งปันความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ พร้อมให้ความรู้แก่สาธารณชนเรื่องความสำคัญของการเตรียมพร้อมอย่างจริงจังเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี
เกี่ยวกับเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เป็นบริษัทโภชนาการระดับโลกที่มีความมุ่งหมายในการทำให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น บริษัทก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจด้านโภชนาการ เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยโภชนาการและแผนการจัดการโภชนาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 บริษัทร่วมกับผู้จำหน่ายอิสระเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มีพันธะสัญญาในการนำเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค เพื่อต่อสู้กับปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญ ได้แก่ ภาวะการได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน สภาวะน้ำหนักเกิน การเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรผู้สูงวัย ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาสุขภาพของภาครัฐที่พุ่งสูงขึ้น และการเติบโตของธุรกิจผู้ประกอบการในทุกช่วงวัย ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตในโรงงานของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น พร้อมคำแนะนำเฉพาะบุคคลจากผู้จำหน่ายอิสระ รวมถึงแนวทางในการสนับสนุนชุมชน ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคได้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์ของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โภชนาการเฉพาะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการจัดการน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างพลังงานและเพื่อการกีฬา ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและเส้นผม ซึ่งจัดจำหน่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัวของผู้จำหน่ายอิสระของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น และผ่านผู้จำหน่ายอิสระไปยังผู้บริโภคในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก
สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทได้ให้การสนับสนุน เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ฟาวเดชั่น (Herbalife Nutrition Foundation: HNF) และโครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ เพื่อนำพาโภชนาการที่ดีไปสู่เด็ก ๆ ที่ขาดแคลน อีกทั้งยังให้การสนับสนุนนักกีฬา สโมสรกีฬา รวมถึงการจัดการแข่งขันระดับโลกรวมกว่า 190 ราย อาทิ คริสเตียโน โรนัลโด ทีมฟุตบอลแอลเอ กาแลคซี่ และทีมกีฬาระดับโอลิมปิคประเภทต่างๆ
ปัจจุบัน เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มีพนักงานทั่วโลกกว่า 8,300 คน และหุ้นของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์ค (NYSE:HLF) โดยมียอดขายสุทธิ 4,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกดูได้ที่เว็บไซต์ [url=http://herbalife.co.th/]Herbalife.co.th[/url]หรือ IAmHerbalife.com
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น แนะนำให้นักลงทุนเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนได้ที่ [url=http://ir.herbalife.com/]ir.herbalife.com[/url] เพื่อติดตามข้อมูลสำคัญด้านการเงินและอื่น ๆ ที่มีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Daliea Mohamad-Liauw
รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น
โทร. +852 3589 2643
อีเมล: dalieal@herbalife.com
รูปภาพ - [url=https://photos.prnasia.com/prnh/20181011/2265000-1]https://photos.prnasia.com/prnh/20181011/2265000-1[/url]
คำบรรยายภาพ - ข้อมูลสำคัญจากผลสำรวจการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีในเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2561 ของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ