หมวด ประชาสัมพันธ์ » กระทู้ที่ 566524
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ภูมิใจร่วมเป็นคณะทำงานโครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ต่อเนื่องปีที่ 3

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
girlinbangkok

10/10/2017
15:02:59
125.25.123.169


เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ภูมิใจร่วมเป็นคณะทำงานโครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพรฯ ต่อเนื่องปีที่ 3

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๑ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการค่าย ?เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี? ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 11 องค์กร และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อฝึกอบรมให้เยาวชนได้ศึกษาแหล่งธรรมชาติและพืชพรรณ อีกทั้งตระหนักถึงคุณค่า เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ที่ 29 จ.น่าน ในโอกาสนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายรายงานถึงความร่วมมือของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่นำความรู้เรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจกาแฟ ควบคู่กับการปลูกป่า การดูแลรักษา การบริหารจัดการผลผลิต ตลอดจนการเชื่อมโยงตลาด ถ่ายทอดให้แก่ครูและชุมชน เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการค่าย ?เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี? ใน 3 โซน อันประกอบด้วย

โซน 1 รวมพลังเพื่อเยาวชนของชาติ ? ผู้บริหารกลุ่มทรู เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานการจัดทำเว็บไซต์ www.rakpongprai.org ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลโครงการที่แสดงความคืบหน้า ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมจากทั้ง 29 ศูนย์ทั่วประเทศ ตลอดจนรวบรวมรายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายทั้งหมด 14,000 คน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผลและสร้างเครือข่ายต่อไป

โซน 2 พัฒนาต่อยอดสู่โรงเรียนและชุมชน ? นักเรียนจากโรงเรียนวัดป่าเกด จ.สมุทรปราการ เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานเกี่ยวกับการต่อยอดแอปพลิเคชัน We Grow ที่กลุ่มทรู พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคดิจิทัล ให้ปลูกแล้วแชร์ข้อมูลผ่านแอพ ติดตามอัพเดทการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้ครั้งแรกของโลก รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลความรู้เรื่องต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวัดป่าเกดได้นำแอพดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ด้วยการจัดทำ QR Code ต้นไม้ภายในโรงเรียนและขยายผลสู่ป่าและชุมชนด้วย พร้อมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต้นไม้บนเว็บไซต์ We Grow และนำข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ ในการส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์ นำนักท่องเที่ยวชมพื้นที่ป่าในชุมชน

โซนที่ 3 ตื่นรู้ ฟื้นฟูป่า อย่างยั่งยืน ? เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับเกียรติจากคณะทำงานโครงการ เข้าร่วมดำเนินการต่อยอดโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ศูนย์น่าน ซึ่งได้รับพระราชานุญาตให้ใช้ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ เป็นสถานที่ฝึกอบรมเยาวชน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ สร้างป่า สร้างรายได้ ซึ่งเน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น กาแฟควบคู่กับการปลูกป่า 4 ชั้นเรือนยอด โดยเยาวชนจากโรงเรียนบ้านสบปืน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ หนึ่งใน 26 โรงเรียน ในอำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต สร้างป่า สร้างรายได้ ภายในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน


ซาหวักลีจ้า
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ