หมวด ประชาสัมพันธ์ » กระทู้ที่ 567980
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและการชำระภาษี ประจำปี 2561

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
suree12345

13/11/2017
10:00:07
113.53.29.77


ด้วยขณะนี้ได้ถึงเวลายื่นแบบแสงรายการเพื่อเสียภาษีและการชำระภาษีต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา ประจำปี 2561 จึงขอให้ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีปรถเภทต่าง ๆ ให้ติต่อขอรับแบบแสดงรายการและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและชำระภาษีและชำระภาษีภายในเวลาที่กำหน รายละเอียดดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ (แบบ ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 และชำระภาษีภายใน 30 วันแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (แบบภ.ร.ด.8)กรณ๊บ้านว่าง เลิกให้เช่า เลิกกิจการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครอง ให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนาทราบโดยทันที
2. ภาษีป้าย กรณ๊มีป้ายก่อนเดือน มีนาคม 2561 ยื่นแบบแสดงรายการ (แบบ ภ.ป.1) ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม 2561 ยื่นแบบแสดงรายการ(แบบ ภ.ป.1) ภายในเดือนเมษายน-ธันวาคม 2561 หรือภายใน 15 วันนับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายในป้ายเดิม แล้วแต่กรณี และชำระภาษีภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลประเมิน (แบบ ภ.ป.3)กรณ๊โอนป้ายให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนาทราบภายใน 30 วัน
3. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการ(แบบ ภ.บ.ท.5)ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบสำรวจปี 2561 - 2564) ภายในเดือนมกราคม 2561 และชำระภาษีภายในเดือนมกราคม-เมษายน 2561 ตามแจ้งผลการประเมิน (ภ.บ.ท.9)กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดิน ผู้ใดเปลียนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือนับแต่วันที่จำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง
การไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและชำระภาษีในกำหนดมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายและต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย
โดยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวไปติดต่อขอรับแสดงรายการ ยื่นแบบแสงรายการและชำระภาษีต่าง ๆ ได้ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา ติดต่อสอบถามโทร 0-5641-0704
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายชัยยุทธ์ เทพยา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ