หมวด ประชาสัมพันธ์ » กระทู้ที่ 567987
ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลไร่พัฒนา อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
suree12345

13/11/2017
10:31:48
113.53.29.77


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลไร่พัฒนา อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการแบบพิมพ์ ยื่นตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ และ ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช ๒๕๑๐ และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา ที่ ๒๘๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานงานเก็บภาษีป้าย ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
จึวประกาศให้เจ้าของป้าย ที่ติตั้งป้ายภายในเขตตำบลไร่พัฒนา ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการเสียภาษีปเ้าย(ภ.ป.๑) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา และกรอกรายการโยละเอียด ลงในแบบพิมพ์ แล้วยื่นต่อพนักงานตเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา ภายในวันที่ ๑ มกหราคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(นายชัยยุทธ์ เทพยา)
นายกองค์กาาบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ