หมวด ประชาสัมพันธ์ » กระทู้ที่ 567990
ให้เจ้าของที่ินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตตำบลไร่พัฒนา อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ไปรับแบบแสดงรายการที่ดินยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
suree12345

13/11/2017
10:39:51
113.53.29.77


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
เรื่อง ให้เข้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตตำบลไร่พัฒนา อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564 ไปรับแบบแสงรายการที่ดินยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน
.......................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และ 29 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช 2508 และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา ที่ 286/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานเก็บภาษีบำรุงท้องที่ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
จึงประกาศให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าทที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตตำบลไร่พัฒนาไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และให้กรอกรายการเป็นรายแปลงโดยละเอียดลงในแบบพิมพ์ ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายชัยยุทธ์ เทพยา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ