หมวด ประชาสัมพันธ์ » กระทู้ที่ 567992
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลไร่พัฒนา อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
suree12345

13/11/2017
10:46:58
113.53.29.77


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลไร่พัฒนาอันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
...................
อาศัยอำนาจตามาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พุทธศักราช 2534 และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา ที่ 284/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พงศ.2560
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป และกรอกรายการโดยละเอียดลงในแบบพิมพ์ แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าทที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิากยน 2560
(นายชัยยุทธ์ เทพยา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ