หมวด ประชาสัมพันธ์ » กระทู้ที่ 569782
เปิดแล้ว ?ถนนสายวิทยาศาสตร์? รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 61

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
superjew

12/01/2018
10:58:59
124.122.9.141


เปิดแล้ว ?ถนนสายวิทยาศาสตร์? รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 61
จัดเต็ม 31 สถานี กว่า 100 กิจกรรม สร้างสีสัน สร้างความรู้ 11-13 ม.ค.นี้


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมมอบความสนุกสนานและความรู้ ในงาน ?ถนนสายวิทยาศาสตร์? รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ภายใต้แนวคิด ?นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย? สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็ก ?รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี? ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 เปิดความสนุกสนานเพื่อเด็กไทยอย่างเป็นทางการ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ?ถนนสายวิทยาศาสตร์? ว่า กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ จะจัดขึ้นในช่วงวันเด็กแห่งชาติของทุกปี เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ให้มีประสบการณ์ มีความรู้ และมีความเพลิดเพลินกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยนำกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมให้กับเด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุก คิดค้น ทดลอง ตลอดจน มีมุมมองใหม่กับคำว่า ?วิทยาศาสตร์? ที่จะไม่ใช่เรื่องยาก หรือเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป อีกทั้ง ยังสนับสนุนให้เยาวชนเล็งเห็นว่า วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญกับชีวิตประจำวัน พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ และนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ว่า ?รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี?
โดยปีนี้มีการสร้างสรรค์นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดหลัก ?นักวิทย์น้อย ตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย? เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ เต็มดวงครั้งประวัติศาสตร์ ตลอดจนเปิดสถานีกิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ สัมผัสอย่างใกล้ชิด พัฒนาความคิดผ่านประสบการณ์จริง 31 สถานี มากกว่า 100 กิจกรรม ที่ล้วนมีความน่าสนใจ และเชื่อว่าเด็กและเยาวชนจะได้รับความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มที่
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเพิ่มเติมว่า ?งานถนนสายวิทยาศาสตร์? เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงาน 34,347 คนตลอดการจัดงาน 3 วัน และเชื่อว่าในปีนี้ จะยังได้รับความนิยมไม่ลดน้อยลง เนื่องจากมีกิจกรรมที่เตรียมไว้ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ นิทรรศการ 150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ และการจัดกิจกรรมการสังเกตดวงอาทิตย์ผ่านกล้องโทรทรรศน์หลากหลายชนิดและหลายรูปแบบในการสังเกตดวงอาทิตย์อย่างปลอดภัย กิจกรรมการทำหน้ากากดูดวงอาทิตย์ พร้อมทั้งกิจกรรมเกมทางดาราศาสตร์ สถานีซินโครตรอนแลนด์ แดนมหัศจรรย์ แสงจิ๋วทะลวงโลก ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) เป็นการประดิษฐ์/ทดลองทางวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจการเป็นนักวิทยาศาสตร์, เกมค้นหาแสงซินโครตรอน, สอยดาวลุ้นรับของรางวัล สถานีรถพลังลม ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้น้องๆ ที่ร่วมกิจกรรมได้ประดิษฐ์รถที่ใช้พลังงานลมในการขับเคลื่อน ซึ่งจะได้สนุกกับการให้รถได้วิ่งบนพื้นที่ที่จัดไว้ให้ สถานีท่องโลกใต้ท้องทะเล "Under Water World" ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมสนุกกับนิทรรศการ "ท่องโลกใต้ท้องทะเล" พบกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลในรูปแบบ 3 มิติ และกิจกรรม "ห้องแล็บนักวิทย์น้อย" ให้น้องๆ ได้ประดิษฐ์ฉากโฮโลแกรม (เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ขนาดเล็ก) จากวัสดุแบบง่ายๆ หรือจะเป็นกิจกรรมจากหน่วยงานพันธมิตร เช่น พิพิธภัณฑ์แร่ ? หิน ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แข่งแรลลี่ภายในพิพิธภัณฑ์ และเกมหาคำตอบจากคำถาม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสถานีมาตรฐานน่ารู้ สนุกกับเกมที่ให้เด็กๆ ได้เล่น เพื่อรู้จักเครื่องหมาย มอก. ทั้ง 3 แบบ (มาตรฐานทั่วไป มาตรฐานบังคับ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) และกิจกรรมระบายสีสำหรับเด็กเล็ก/ "สังเกตเครื่องหมายมาตรฐานก่อนซื้อสินค้า เป็นต้น
สำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมสนุก จะได้รับ Passport เป็นหนังสือเดินทางบนถนนสายวิทยาศาสตร์ ที่ท้าทายความสามารถ ในการเดินทางและเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ให้ครบทุกสถานี เพื่อรับรางวัลต่างๆ ที่ซุ้มรับรางวัลของ อพวช. ซึ่งจัดเตรียมไว้อย่างมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถมาเที่ยวชมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2561 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี พระราม 6 ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 ? วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 ? 17.00 น. ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
นอกจากนี้ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น โดยได้กระจายความสนุกสนาน อีกหลากแห่งประกอบด้วย ในวันศุกร์ที่ 12 ? วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา เวลา 10.00 - 18.00 น. วันเสาร์ที่ 13 มกราคม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เวลา 09.00 -17.00 น. วันเสาร์ที่ 13 ? วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม เวลา 10.00 ? 18.00 น. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2577 9960
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ