หมวด ประชาสัมพันธ์ » กระทู้ที่ 569786
มูลนิธิเอสซีจี เปิดนิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งแรก ?จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต? จากโครงการรางวัลยุวศิลปินไทยสู่นครลำปาง

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
suttirungsri

12/01/2018
11:29:02
134.196.11.140


มูลนิธิเอสซีจี องค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นพัฒนาคน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ได้ดำเนินโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award เวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์งานศิลป์ ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถเชิงศิลปะอย่างกว้างขวาง เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากทั่วประเทศได้มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถด้านศิลปะถึง 6 สาขาได้แก่ สาขาศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะ เพื่อร่วมกันเจียระไนเพชรเม็ดงามประดับวงการศิลปะไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 1 ทศวรรษ

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า ?นับเป็นปีที่ 13 ของโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย หรือ Young Thai Artist Award ที่ดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2547 และในปี 2560 มูลนิธิเอสซีจีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา-โปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมแก่น้องๆ ยุวศิลปินไทยทั้ง 6 สาขา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งเหล่ายุวศิลปินไทย คณะกรรมการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ ทุกคนทุกฝ่าย รวมทั้งมูลนิธิเอสซีจีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ถือเป็นเกียรติประวัติ เป็นขวัญและกำลังใจของพวกเราทุกคน?
นอกจากนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะสุดสร้างสรรค์ของยุวศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มูลนิธิฯ จึงได้นำผลงานของน้องๆ มาจัดแสดง ณ หอศิลปะและการแสดงนครลำปาง บ้านบริบูรณ์ จังหวัดลำปาง ซึ่งถือเป็นการจัดนิทรรศการพิเศษ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทยสัญจร เป็นครั้งแรก เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะมาสู่ชุมชน และเป็นโอกาสอันดีของเหล่ายุวศิลปิน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่จะได้สัมผัสสุนทรียะแห่งศิลปะจากศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินล้านนาอันก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อจรรโลงสังคมสืบไป การจัดการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทยในปีนี้มีน้องๆ เยาวชนที่มีหัวใจรักงานศิลปะจากทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 300 ชิ้นงาน และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา จนเหลือผลงานสร้างสรรค์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพจำนวน 36 ชิ้นที่ได้รับรางวัลซึ่งนำมาจัดแสดงให้ทุกคนได้สัมผัสถึงผลงานศิลปะที่มีอัตลักษณ์ของยุวศิลปินรุ่นใหม่

ด้านชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า ?โครงการรางวัลยุวศิลปินไทยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในศิลปะหลากหลายแขนง โดยให้อิสระในการสร้างสรรค์งาน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของไทยแบบร่วมสมัยไว้ได้ด้วย สังเกตจากผลงานที่ได้รับรางวัล ผู้สร้างสรรค์สะท้อนความคิดของตนเองผ่านงานศิลปะ ด้วยวิธีการของตนเองที่แสดงออกถึงความร่วมสมัยได้อย่างชัดเจน การที่มูลนิธิเอสซีจีได้ริเริ่มนำผลงานศิลปะมาสัญจรในครั้งนี้จะยิ่งทำให้ผู้คนได้ชมผลงานศิลปะที่หลากหลาย เป็นการกระตุ้นความรู้สึกนึกคิดให้แตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวางโดยเห็นมุมมองศิลปะใหม่ๆ ผ่านงานศิลปะนั้นๆ และแน่นอนที่สุดจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจุดประกายความคิดและสร้างสุนทรียะทางศิลปะที่ดีในสังคม?
ประยอม ยอดดี ศิลปินล้านนาชื่อดังชาวลำปาง กล่าวเสริมว่า ?ศิลปะไทย เป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์ สร้างสรรค์จากอุดมคติของศิลปิน มาสู่ความจริงตามธรรมชาติและได้มีการถ่ายทอดไปตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะศิลปะล้านนา มีความเป็นเอกลักษณ์และความเก่าแก่มาก ลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งอารยธรรมที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีการผสมผสานกับศิลปะอื่นๆ ได้อย่างงดงามและลงตัว เหมาะที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะ การที่มูลนิธิเอสซีจีนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดงที่จังหวัดลำปาง นับว่าเป็นผลดีทั้งต่อน้องๆ ยุวศิลปินไทยที่จะเกิดความภาคภูมิใจที่ผลงานของตนเองได้รับการยอมรับและเผยแพร่ ทั้งยังกระตุ้นให้คนหนุ่มสาว ศิลปินล้านนาในพื้นที่เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานของตนเอง และก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษางานศิลปะไทยทุกแขนงในชุมชนและในสังคมอีกด้วย?
ด้านสุภาวดี เจ๊ะหมวก นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย สาขา วรรณกรรม ประจำปี 2560 จากผลงาน ?ฉันเป็น? เผยถึงความรู้สึกที่ผลงานได้รับการนำมาจัดแสดงในครั้งนี้ว่า ?โครงการรางวัลยุวศิลปินไทยเป็นโครงการที่ดีเยี่ยม เป็นเวทีที่สนับสนุนเยาวชนในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งในประเทศไทยไม่ค่อยมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้น และที่สำคัญยังเป็นเวทีที่ครอบคลุมศาสตร์แห่งศิลปะหลากหลายด้าน นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้กับเยาวชนได้เดินตามความฝันในการแสดงศักยภาพด้านศิลปะ อีกทั้งยังจัดแสดงผลงานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า และสัญจรมาจัดแสดงยังหอศิลปะการแสดงนครลำปาง บ้านบริบูรณ์ นับเป็นเกียรติประวัติของชีวิตในการเริ่มต้นเป็นศิลปิน ต้องขอขอบคุณมูลนิธิเอสซีจีที่ให้การสนับสนุนให้เด็กหัวศิลป์อย่างเรามีที่ยืนอย่างสง่างามในสังคม?
ซึ่งมีการแสดงผลงานที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ของยุวศิลปินไทยเลือดใหม่แห่งวงการศิลปะผ่านการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award สัญจร ครั้งที่ 1 แสดงศิลป์ จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต ณ หอศิลปะและการแสดงนครลำปาง บ้านบริบูรณ์ จ. ลำปาง เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ