หมวด ประชาสัมพันธ์ » กระทู้ที่ 598133
New Chapter ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ในการสนับสนุนธุรกิจและประเทศไทย ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ยั่งยืน

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
07

04/10/2019
14:05:28
134.196.11.73


วันนี้ (1 ตุลาคม 2562) องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ได้จัดงานเปิดตัว TBCSD New Chapter ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแสดงจุดยืนขององค์กรในการผลักดันภาคธุรกิจและประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจขององค์กร ?ส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความยั่งยืนและประสบความสำเร็จเพื่อช่วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ยั่งยืน?
TBCSD ก่อตั้งมาเมื่อ 26 ปีที่แล้วโดยกลุ่มธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยและมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เป็นสำนักเลขานุการ ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 40 องค์กร ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ที่ผ่านมา TBCSD ได้มีการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในกลุ่มสมาชิก รวมทั้งโครงการด้านการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน เช่น ฉลากเขียว
TBCSD New Chapter จะขยายกรอบการทำงานไปยังประเด็นสำคัญเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ (country issue) ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน เช่น PM 2.5 climate crisis และ plastic waste โดยประเด็นสำคัญที่เป็น country issue เหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่และต้องใช้พลังความร่วมมือ ในการรวบรวมองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับระบบการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา โดยต้องอาศัย commitment และ network ที่เข้มแข็งซึ่ง TBCSD ดำเนินการเรื่องเหล่านี้ได้เนื่องจาก
? TBCSD ขับเคลื่อนโดย CEO หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรสมาชิกที่เป็นธุรกิจแนวหน้าของประเทศที่มีความมุ่งมั่น และยังมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จะสร้างพลังบวกในการขับเคลื่อนด้าน sustainable development ได้อย่างดี
? TBCSD มีองค์ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ World Business Council for Sustainable Development: WBCSD
? TBCSD มี สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI ซึ่งเป็นองค์กรคลังสมองที่ติดอันดับโลก และเป็นกลาง มาทำหน้าที่เป็นสำนักเลขานุการ
ด้วยจุดแข็งเหล่านี้ TBCSD จึงเป็นผู้นำและ focal point เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มาจากการร่วมคิดร่วมเข้าใจ และร่วมปฏิบัติ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการชี้นำนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน โดยในงานเปิดตัว TBCSD New Chapter, คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานของ TBCSD และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee : ExCom) ได้ให้สัมภาษณ์ถึงที่มาของ TBCSD และบทบาทของ TBCSD ใน New Chapter นอกจากนี้ TBCSD ยังได้จับมือกับองค์กรพันธมิตรที่มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานของ TBCSD ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย TBCSD และองค์กรพันธมิตรได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อยืนยัน commitment ที่จะทำงานร่วมกัน และในงานเปิดตัว TBCSD New Chapter ประธาน TBCSD, ExCom ผู้นำสูงสุดขององค์กรสมาชิกและองค์กรพันธมิตร ได้ร่วมกันแสดงความมุ่งมั่น ?ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน?
โดยในวันเดียวกันนี้ TBCSD ร่วมกับ TEI ได้จัดงานพิธีมอบใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ได้แก่ ฉลากลดคาร์บอน, ฉลากเขียว, การใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน และการประชุมสีเขียว ซึ่ง TBCSD และ TEI ได้ร่วมส่งเสริมและผลักดันให้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กร
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น