หมวด การเมือง » กระทู้ที่ 543902
ประชุม ผบ.ทบ. ภาคพื้นแปซิฟิก ครั้งที่ 9

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
emaginfo

28/09/2015
11:32:16
125.26.203.156


พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้ พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมการประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นแปซิฟิก ครั้งที่ 9 " (Pacific Armies Chiefs Conference IX, PACC IX) ระหว่าง 13 ? 16 กันยายน 58 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก จะได้พบปะหารือแบบทวิภาคีกับผู้บัญชาการทหารบกมิตรประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, บังกลาเทศ, สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส เป็นต้น

นอกจากนี้ในห้วงเวลาเดียวกัน กองทัพบกยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการเข้าร่วม "การประชุมสัมมนาการบริหารงานของกองทัพบกภาคพื้นแปซิฟิก ครั้งที่ 39 " ( Pacific Armies Management Seminar XXXIX, PAMS XXXIX) และ "การประชุมนายทหารประทวนอาวุโส" ( Senior Enlisted conference) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย

สำหรับการประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นแปซิฟิก จะจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพหลักและหมุนเวียนประเทศในภูมิภาคเป็นเจ้าภาพร่วม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บัญชาการทหารบกในภูมิภาค ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อคิดเห็น รวมทั้งรับทราบแนวทางในการพัฒนากองทัพของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมดังกล่าว นอกจากจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพในภูมิภาคแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ในประเทศไทยให้กองทัพมิตรประเทศได้รับทราบอีกด้วย

การประชุม ผบ.ทบ. ภาคพื้นแปซิฟิก คืออะไร?
การประชุม ผบ.ทบ. ภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Armies Chiefs Conference) หรือ PACC เป็นการประชุมระดับ ผบ.ทบ. ควบคู่กับการจัดการประชุมสัมมนาการบริหารงานของ ทบ.ภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Armies Management Seminar) หรือ PAMS ซึ่งจัดขึ้นโดย ทบ. สหรัฐฯ และประเทศเจ้าภาพร่วม ตามวงรอบทุกๆ 2 ปี โดยเชิญ ผบ.ทบ.ภาคพื้นแปซิฟิก เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ ผบ.ทบ. ในภูมิภาคฯ ได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคย แลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อคิดเห็น รวมทั้งรับทราบแนวทางในการพัฒนากองทัพของแต่ละประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้มีการประชุมในลักษณะทวิภาคีและแบบ พหุภาคี
โดยในห้วงที่ผ่านมาได้มีการประชุม PACC มาแล้ว 8 ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้หัวข้อหลักความร่วมมือระหว่างกัน
ในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพใน ศตวรรษที่ 21 ภายใต้บริบทองค์การสหประชาชาติและหัวข้อย่อยจำนวน 1 หัวข้อ ได้แก่ การเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ, ความท้าทายสำหรับกำลังพลทางบกในการสนับสนุนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และภารกิจในการดูแลกำลังพล

สำหรับการประชุม ผบ.ทบ. ภูมิภาคแปซิฟิก ครั้งที่ 9 มี ทบ. สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก และ ทบ.อช. เป็นเจ้าภาพร่วม ในส่วนของกองทัพบกไทย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตรผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อหลัก "การมีส่วนร่วมของ ทบ. ต่อความร่วมมือ

พหุภาคีในภูมิภาค, Army Contributions to Regional Multilateral Cooperation" และหัวข้อย่อยจำนวน 2 ข้อ "ได้แก่ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในภูมิภาค, Strengthening Regional Cooperation" และ "การมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพื่อเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ, Engaging in Multilateral Cooperative Efforts to Build and Sustain Peace" โดยมี ทบ. ภาคพื้นแปซิฟิก ตอบรับการเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ประเทศ

ในการประชุมจะแบ่งวาระออกเป็น ดังนี้
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 จะเป็นการประชุมทวิภาคีกับ ทบ.สป. ณ ห้องเจมปากา หลังจากนั้น ผช.ผบ.ทบ. และภริยา ร่วมพิธีเปิดการประชุม PACC/PAMS ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โดยมี ผบ.ทบ.สหรัฐ และ ผบ.ทบ.อช. กล่าวเปิดประชุม รับฟังการบรรยายพิเศษจาก พล.อ.โรมิชาด ไรจูดู รมว.กห.อช. (General (Ret) Ryamizard Ryacudu) ในหัวข้อ "การมีส่วนร่วมของ ทบ. ต่อความร่วมมือพหุภาคีในภูมิภาค", การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่สนใจร่วมกัน ในช่วงบ่าย ผช.ผบ.ทบ. ร่วมการประชุมพหุภาคี รอบที่ 1 ณ ห้อง การางกาเซ็ม บอลรูม รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "Engaging in Multilateral Cooperative Efforts to Build and Sustain Peace" การมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี เพื่อเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 จะเป็นการประชุมทวิภาคี จำนวน 4 ประเทศ, การประชุมแบบพหุภาคี ครั้งที่ 2 และมีการจัดเลี้ยงอำลาผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการ ก่อนที่ผู้บัญชาการทหารทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมจะเดินทางกลับ

ข้อมูลจาก WeLoveRTA
ลิขสิทธิ์บทความของ emaginfo.com
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ