หมวด การเมือง » กระทู้ที่ 562509
( ข่าว สัมปทาน ดิวตี้ฟรี )AOT ยันช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบทางการเมืองอย่างเท่าเทียม

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
NoVacation

16/07/2017
21:52:45
49.228.242.96


บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท.ยืนยันการดำเนินการเรียกเก็บค่าตอบแทนและการขยายอายุสัญญาให้กับบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เป็นการให้ความช่วยเหลือบนหลักการที่ดำเนินการกับสายการบินและผู้ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ทำธุรกิจ ณ ท่าอากาศยาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศเมื่อปี 2551 และปี 2553 ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความถูกต้อง รักษาผลประโยชน์รัฐและผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่มีผู้ชุมนุมประท้วงปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2551 คณะรัฐมนตรีในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ โดย ทอท.ได้กำหนดให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขึ้น-ลงของอากาศยาน และค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยานให้แก่สายการบิน โดยให้ ทอท.ขอตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากกรณีนี้ต่อไป

สำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนั้นให้ ทอท.พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจ ณ ท่าอากาศยานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสนามบินต่อไป

ต่อมามีสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศที่เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปี 2553 มีการรวมตัวและชุมนุมประท้วงตามสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของประเทศอย่างมาก และส่งผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของสายการบิน และผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ทั้งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องจากต่างประเทศเกิดความวิตกต่อสถานการณ์ดังกล่าวและสายการบินได้ยกเลิกการเดินทางมายังประเทศไทยหลายสายการบิน

"จากทั้ง 2 เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ โดยในส่วนของ ทอท.นั้น ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ สายการบินและผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ที่เป็นคู่สัญญากับ ทอท.ทุกราย โดยมีการปรับลดค่าเช่าพื้นที่และค่าตอบแทน การเลื่อนระยะเวลาปรับขึ้นค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารและสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งขยายอายุสัญญาออกไปตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี โดยในส่วนของบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากทั้ง 2 เหตุการณ์ อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวเกี่ยวกับการเลื่อนระยะเวลาปรับขึ้นค่าตอบแทน รวมทั้งการขยายอายุสัญญา โดย ทอท.ได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วว่า มาตรการที่บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ได้รับความช่วยเหลือนั้นยังอยู่ภายในอำนาจการพิจารณาของ ทอท.เนื่องจากมูลค่าการลงทุนของโครงการยังไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท" นายนิตินัย กล่าว

สำหรับประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่า ทอท.ได้ใช้หลักฐานที่ไม่ชอบไปแสดงต่อศาล มีเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน ไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐและผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้น เนื่องจากข่าวที่ปรากฏไม่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องใดจึงไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ อย่างไรก็ตาม ทอท.ขอยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทอท. มีการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทุกรายที่เป็นคู่สัญญาให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของรัฐและผู้ถือหุ้นรายย่อยมิให้ได้รับความเสียหาย

ที่มา http://www.ryt9.com/s/iq05/2679615
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ