หมวด การเมือง » กระทู้ที่ 563316
ข้างหลังภาพ เบื้องหลังคน ตอน 3 (กรณีสัมปทานดิวตี้ฟรี)

ดูข้อมูลคนนี้ ส่งข้อความ
NoVacation

07/08/2017
10:25:22
49.228.241.90


การเรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจสั่งการให้บริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปิดพื้นที่จุดรับมอบสินค้าปลอดอากร ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินดอนเมือง ที่ รวิฐา พงศ์นุชิต เลือกใช้วิธีส่งผ่านมือพลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป เสมือนหนึ่งเป็น messenger ให้นั้น แท้จริงแล้ว มันคือหนึ่งในแผนการเขมือบธุรกิจร้านค้าปลอดอากรของกลุ่มทุนต่างชาติ
จะโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือตามไม่ทันเกม หรือ โดยเจตนา เนื่องจากมีแรงจูงใจใดๆ มาล่อใจ ก็ตาม แต่บัดนี้ เกมแห่งผลประโยชน์ที่หอมหวานของธุรกิจร้านค้าปลอดอากร ได้ดูดดึงคนไทยจำนวนหนึ่ง เข้าไปเป็นเครื่องมือให้กับกลุ่มทุนต่างชาติ โดยไม่นำพาต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับรัฐ และภาคเอกชนของคนไทยด้วยกันเอง
ฤาว่า ถ้าผลประโยชน์ลงตัว จะต่างสี ต่างขั้ว ต่างอุดมการณ์ ก็สามารถร่วมมือ ร่วมงานกันได้ ด้วยหน้าตายิ้มแย้ม ตามภาพที่เราได้เห็น
มันจะเป็นเช่นนั้น จริงๆ หรือ ?
ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายที่ขัดเจนแล้วว่า จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะทำให้เกิดปัญหาข้อกฎหมาย และ กระทบต่อสัญญาที่ทำไว้กับภาคเอกชน แต่ขบวนการกดดันต่อรัฐ และหน่วยงานของรัฐ ก็ยังเดินหน้าต่อเนื่อง แบบจะเอาให้ได้ไม่คำนึงถึงกฎกติกา มารยาททางธุรกิจ และ ระหว่างประเทศ แต่อย่างใด
เมื่อสำรวจตรวจสอบ ดูสมาชิกของสมาคมร้านค้าปลอดอากร ที่ รวิฐา อ้างว่ามีหลายรายที่เสียประ โยชน์ กลับพบว่า สมาคมฯนี้ มีสมาขิกเพียง 3 รายเท่านั้น คือ บริษัทเซ็นทรัล ดิวตี้ฟรีช็อปส์ จำกัด บริษัท จี เอ็ม เอส ดิวตี้ฟรี ช็อปส์ จำกัด และ บริษัทล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี (ไทยแลนด์) จำกัด
สมาคมร้านค้าปลอดอากร ที่ รวิฐา นำมาอ้าง นำมากดดันต่อรัฐ มีสมาชิกเพียง 3 รายเท่านั้น
แบบนี้จะตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการเรียกร้องเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ได้หรือไม่
หากหน่วยงายของรัฐ เห็นด้วยคล้อยตาม หรือเข้าด้วยช่วยเหลือตามที่ รวิฐา เรียกร้อง จะเป็นการทำลายผลประโยชน์แห่งรัฐ เพื่อให้รวิฐา และพวกพ้อง ได้ประโยชน์ ใช่หรือไม่
เมื่อสำรวจตรวจสอบลึกลงไป ว่า รวิฐา อยู่ตรงไหนใน 3 บริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมร้านค้าปลอดอากร ก็พบว่า รวิฐา ไม่ได้เกี่ยวข้องทางตรงกับทั้ง 3 บริษัทนี้เลย
จากการตรวจสอบ พบว่า รวิฐา เป็นผู้ถือหุ้น 22.5% ในบริษัทภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัทภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีหุ้น 20% ในบริษัทเออีซี แคปปิตอล จำกัด
บริษัทเออีซี แคปปิตอล จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น 99% ในบริษัทโชว์ แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัทโชว์ แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด ถือหุ้นในบริษัทลอตเต้ ดิวตี้ฟรี (ไทยแลนด์) จำกัด 21%
สำหรับบริษัท ลอตเต้ ดิวตี้ฟรี (ไทยแลนด์) จำกัด มีผู้ถือหุ้น 3 ราย คือ บริษัทลอตเต้ ดิวตี้ฟรี (ไทยแลนด์ จำกัด 49 % บริษัท แอลแอนด์ เอส จำกัด 30% และ บริษัทโชว์ แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด 21 %
ดูจากพฤติกรรมของรวิฐา เมื่อเทียบกับสถานะความเกี่ยวพันกับบริษัทลอตเต้ ดิวตี้ฟรี (ไทยแลนด์) จำกัด แล้ว ต้องบอกว่า แบบนี้ไง ใช่เลย ที่เรียกว่า "จ้างร้อย เล่นล้าน"
เมื่อตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทลอตเต้ ดิวตี้ฟรี (ไทยแลนด์) จำกัด และ ผู้ถือหุ้นอีก 2 ราย ที่มาร่วมหุ้นกัน อย่างละเอียดแล้ว ก็จะพบว่าบริษัทลอตเต้ ดิวตี้ฟรี (ไทยแลนด์) จำกัด คือ บริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ โดยบริษัทลอตเต้ ดิวตี้ฟรี ของเกาหลีใต้ มีความเป็นสัญชาติไทย โดยนิตินัย เพราะกฎหมายบังคับ มิใช่บริษัทไทย โดยเลือดเนื้อไข แต่อย่างใด
เพราะรู้ดีถึงสถานะของบริษัทลอตเต้ ดิวตี้ฟรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่เป็นเช่นนี้เอง นายสมคิด จาตุรศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จึงใช้เวทีการหารือกับนักธุรกิจชั้นนำของเกาหลีใต้ ตอบข้อซักถามของประธานบริษัทลอตเต้ ดิวตี้ฟรี ด้วยข้อความที่สรุปสาระอย่างสุภาพ ได้ว่า "ขอให้เคารพกฎหมายไทย และอย่ากดดันกันอีกเลย"
แต่ รวิฐา ก็ยังคงเล่นบทตัวแทนบริษัทลอตเต้ ดิวตี้ฟรี อย่างแข็งขัน ตามสไตล์ "จ้างร้อย เล่นล้าน" เหมือนเดิม จนเป็นที่เอือมระอา ของข้าราชการทุกกรม ทุกกอง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพราะ "พูดกันไม่รู้เรื่อง" เสียแล้ว
การมาขอพบพลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป เพื่อให้ส่งหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรี เป็นอีกความพยายามหนึ่งของรวิฐา ทั้งๆ ที่รู้ว่าข้อเรียกร้องของลอตเต้ ดิวตี้ฟรี ไม่มีทางสำเร็จ เพราะเรื่องนี้ ยุติไปตั้งแต่ รองนายกรัฐมนตรีไทย ตอบข้อซักถามของประธานบริษัทลอตเต้ ดิวตี้ฟรี ที่เกาหลีใต้ ไปแล้ว
จะโดยรู้เท่าไม่ทันการณ์ หรือ ตามไม่ทันเกม หรือ โดยเจตนา ก็มิอาจทราบได้ แต่ทันทีที่รับหนังสือ หรือ จดหมายผิดซอง จากรวิฐา ไว้ พลเรือเอกพะจุณณ์ก็ถูกตีความให้เข้าใจได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรวิฐา และ ลอตเต้ ดิวตี้ฟรี ที่กำลังเดินเกมใช้อำนาจรัฐ ฉีกสัญญากับคิง พาวเวอร์ โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ไปเสียแล้ว
ก็ได้แต่ภาวนาให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จับได้ไล่ทันการเดินเกมของรวิฐา และบริษัทข้ามชาติ ที่จะเข้ามาฮุบธุรกิจร้านค้าปลอดอากร ของคนไทย
ก็ได้แต่ภาวนาว่า พลเรือเอกพะจุณณ์ จะกลับลำ เปลี่ยนท่าทีได้ทัน ด้วยการเก็บหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ไว้กับตัว ไม่ทำหน้าที่เป็น messenger ให้รวิฐา แม้ว่าจะได้ตกลงกันมาแล้วก็ตาม หากยังคงเห็นผลประโยชน์ของชาติ สำคัญกว่าประโยชน์ของบริษัทข้ามชาติ เห็นความถูกต้อง และเคารพกฎหมาย สำคัญมากกว่าผลประโยชน์
อันที่จริง พลเรือเอกพะจุณณ์ ไม่ใช่คนแรกที่รวิฐา ใช้เป็นเครื่องมือในการกดดันต่อรัฐบาล ในเรื่องนี้ ก่อนหน้านี้ รวิฐา ก็เคยใช้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเครื่องมือมาแล้ว
ในหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของ รวิฐา ก็บอกชัดว่าเคยยื่นหนังสือถึง นางกอบกาญจน์ ให้ผลักดันมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับร้านค้าปลอดอากร มาแล้ว แต่ไม่สำเร็จ เพราะกระทรวงการคลัง ไม่เห็นด้วย และ บริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ ก็ยังยืนยันที่จะต้องรักษาอย่างเคร่งครัด
ทั้ง นางกอบกาญจน์ และ พลเรือเอกพะจุณณ์ ไม่ใช่ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงที่จะพิจารณาตัดสินใจเรื่องร้านค้าปลอดอากร แต่เป็นเป้าหมายที่รวิฐา เลือกใช้ ในขณะที่ นายสมคิด จาตุรศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง รวิฐา กลับเลี่ยงที่จะพบด้วย
แต่กว่าจะรู้ตัว ทั้ง นางกอบกาญจน์ กับ พลเรือเอกพะจุณณ์ ก็ตกเข้าไปอยู่ในขบวนการที่ รวิฐา สร้างขึ้นมา เพื่อใช้ในการทำงานเสียแล้ว
ถ้าวันนี้ คุณเป็นประธานบริษัทลอตเต้ ดิวตี้ฟรี คุณก็คงจะต้องตบรางวัลให้คนที่ทำงาน ให้คุณ อย่างขยันขันแข็ง และสามารถดึงคนภาพดี มีต้นทุนทางสังคมสูง มาทำงานรับใช้ให้อย่างน่าทึ่ง และคนเหล่านั้น ก็รับใช้ทำงานให้คุณ โดยไม่ดูทิศทางลม ไม่ดูตาม้าตาเรือ ไม่ดูนโยบายรัฐบาล ไม่คำนึงถึงกฎหมาย และความถูกต้อง ด้วยซ้ำไป
ติดตาม ข้างหลังภาพ เบื้องหลังคน ตอนต่อไป
โดย... บรรณารักษ์
****************
อ่าน ข้างหลังภาพ เบื้องหลังคน (1) ได้ที่ ===> http://www.1morenews.com/7353.html
อ่าน ข้างหลังภาพ เบื้องหลังคน (2) ได้ที่ ===> http://www.1morenews.com/7370.html
 
แสดงความคิดเห็น
กรุณาล๊อกอินเข้าระบบสมาชิกก่อนค่ะ
ชื่อ ::
E-mail ::
รูป :: ( เฉพาะสมาชิก )
รูปภาพ / วิดีโอ :: ใส่ลิงค์รูปภาพ ใส่วิดีโอ
ไอคอน ::
ข้อความ ::
รหัส :
 
 
 


EMBEDED CODE
 
 
กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น

  กด Like Fanpage SiamZa.Com ติดตามข่าวสาร ได้ง่ายๆครับ